ပြည်တွင်း/ အလေ့အကျင့်ကောင်းများဆွေးနွေးပွဲ

အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းတာဝန်ယူမှုရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်တာဝန်ယူမှုရှိသောစီးပွားရေးအပြုအမူများကိုအထောက်အကူဖြစ်စေသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်စေရန်လူမှုရေး၊အလုပ်သမားနှင့်လူ့အခွင့်အရေးများအတွက်ရေရှည်တည်တံ့သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်မည့်အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွက်မူဝါဒများချမှတ်ရန်မရှိမဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။

အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊ လူမှုရေးနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝန်း၊လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုဆိုင်ရာမူဝါဒများကိုကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ (UNGPs) နှင့်အညီရေးဆွဲထားသည်။

၂၀၁၅ခုနှစ်၊သြဂုတ်လတွင်သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ(TSMC)မှသီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင်တာဝန်ယူမှုရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသေချာစေရန်ကြေငြာချက်အမှတ် ၄/၂၀၁၅ ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကြေငြာချက်ကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
http://www.myanmarthilawa.gov.mm/sites/default/files/Responsible%20business.pdf

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလတွင် TSMC သည်လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတိုက်ဖျက်ရေးကြေငြာချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်မြေငှားများထံသို့ကြေငြာချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကြေငြာချက်ကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
http://www.myanmarthilawa.gov.mm/sites/default/files/Notice1_2016_Anti-corruption.pdf

လက်ရှိအချိန်တွင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၊သက်ဆိုင်သူများနှင့်ရပ်ရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ တိုင်ကြားမှုများနှင့်မကျေနပ်ချက်များအတွက်အခြားလမ်းညွှန်ချက်များပြင်ဆင်ဆဲဖြစ်သည်။

မြေယာသိမ်းဆည်းခြင်း၊ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့်မူလဝင်ငွေအခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေမည့်အစီအစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေရန်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းအရစီမံကိန်းကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းရသူများအားပြန်လည်နေရာချထားခြင်းဆောင်ရွက်နေသည့်ပထမဆုံးသောစီမံကိန်းဖြစ်သည်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်ပြီးလေ့လာနေဆဲကာလဖြစ်သည်။ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ(JICA)၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုမူဝါဒများနှင့်အညီပြန်လည်နေရာချထားရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်ကိုရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအတွေ့အကြုံသည် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။ထို့ကြောင့်မြေယာသိမ်းဆည်းခြင်း၊ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့်မူလဝင်ငွေအခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေမည့်အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်သောအတွေ့အကြုံများကိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲများနှင့်အခြားအခွင့်အလမ်းများမှတဆင့်မျှဝေရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။

ကောင်းမွန်သောအလေ့အထအတွက်ဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲ

[ မြေယာသိမ်းဆည်းမှုနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးတွင် ကောင်းမွန်သောအလေ့အထချဉ်းကပ်မှု နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ]

မြေယာသိမ်းဆည်းမှုနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးတွင် ကောင်းမွန်သောအလေ့အကျင့်ချဉ်းကပ်မှု နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို ှသီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ (TSMC) မှ အဓိကစီစဉ်၍၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်တွင် JICA နှင့် MCRB တို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့သည်။

အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်ကောင်းမွန်သောအလေ့အကျင့်ဆိုင်ရာလူမှုရေးထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဆွေးနွေးပွဲကို JICA မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နှင့် ၂၇ ရက်နေ့တို့တွင်အဓိကစီစဉ်သူအဖြစ်ကျင်းပခဲ့သည်။

ပါဝင်တက်ရောက်ကြသူများ

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ(TSMC)

မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန(MCRB)

ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ(JICA)

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန(MoC)

မြန်မာဂျပန်သီလဝါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလိမိတက်MJTD)

ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်

မြန်မာ့စာတိုက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေး(MPT)

မြန်မာ့မီးရထား

ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက

မြေယာသိမ်းဆည်းမှုနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးတွင် ကောင်းမွန်သောအလေ့အကျင့်ချဉ်းကပ်မှု နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ

IRP Presentation on Resettlement Seminar.pdf

Seminar Good Practice Land Acquisition and Resettlement.pdf

အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်ကောင်းမွန်သောအလေ့အကျင့်ဆိုင်ရာလူမှုရေးထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဆွေးနွေးပွဲ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ

Session 1_Overview of Social Consideration.pdf

Session 2_Responsible Business, Corporate Social Responsibility(CSR)and Creating Shared Value.pdf

Session 3_ Resettlement & Income Restoration Program.pdf

Session 4_Social Impact Assessment&Management.pdf

Session 5_Stakeholder Engagement.pdf

Session 6_Grievance and Complaint Management.pdf