ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည် ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ဆီ

ဗီဒီယိုများ

ဇုန်ဘီ စီမံကိန်းကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ရသည့်အိမ်ထောင်စုများအတွက်အခြေချနေထိုင်ရန် ပြန်လည်နေရာချထားရေးနေရာကို၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစုစုပေါင်းဧရိယာ ၄.၂ ဟတ်တာနေရာ၌ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် ကွန်ကရစ်လမ်းများ၊ ရေတွင်းများ၊ ရေမြောင်းများ၊ နှင့် လူထုစင်တာများ စသည့်အခြေခံအဆောက်အဦးများစွာပါဝင်သည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ (TSMC) မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အစီအစဉ်များစွာနှင့်အတူ ဇုန်ဘီ စီမံကိန်းကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ရသည့်အိမ်ထောင်စုများ၏ ပါဝင်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကို ယခု ဗီဒီယိုတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

>Veiw all videos

သတင်းများ

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Follow us on

လစဉ်သတင်းများ

Newsletter for IRP No.48
Jun 29, 2022

အပတ်စဉ်သတင်းများ

Weekly Report List
Mar 06, 2021

ယေဘုယျ

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးတည်ထောင်သောအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဖြစ်ပြီးမြန်မာ၊ ဂျပန်အစိုးရများနှင့်၎င်းတို့၏ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများက ဦးဆောင်သည်။ စီမံကိန်းကြောင့်ပြောင်းရွေ့ရမည့်သူများ (PAPs) ၏ မြေယာသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်နေရာချထား ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ (YRG) ၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင်ဆောင်ရွက်သည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ (YRG) တို့သည် PAPs များ၏ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက်နိုင်ငံတကာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာ၍ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ မြေယာသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖော်ပြထားသော ပြန်လည်နေရာချထားရေးလုပ်ငန်းစီမံချက် (RWP)ကို YRG မှရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် မြန်မာအစိုးရ၏တာဝန်ယူလုပ်ငန်းများဖြစ်သောမူလဝင်ငွေအခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရေးအစီအစဉ် (IRP)၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ မကျေနပ်မှုများစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း တို့ကိုသေချာအောင်လုပ်ဆောင်စေသည်။

>> Detail

လုပ်ငန်းများ

What We Do

စီမံကိန်းကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းရမည့်သူများအား အောက်ပါအချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို အခြေခံ၍ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည် ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း၏လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက် JICA ၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ပတ်၀န်းကျင်နှင့်လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုမူဝါဒများအပေါ် အခြေခံ၍ ရေးဆွဲသည်။ ဇုန်အေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပထမဆုံးပြန်လည်နေရာချထားခြင်း ကြောင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးလုပ်ငန်းကို၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာလတွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ဇုန် ဘီ၏ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းလုပ်ငန်းသည် သက်ဆိုင်ရာ RWP ကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှအတည်ပြုသည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနောက်ပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့သည်။

>> Detail

မူလဝင်ငွေ အခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေမည့် အစီအစဉ်သည် စီမံကိန်းကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ရမည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များကို ဝင်ငွေရင်းမြစ်နှင့်မူလ နေထိုင်မှု အဆင့်မျိုး ပြန်လည် ရရှိအောင် ကူညီထောက်ပံ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဧရိယာထဲတွင် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ ဖော်ဆောင်နေစည် အတောအတွင်း စီမံကိန်းကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ရမည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အသက်မွေး လုပ်ငန်းများ ထူထောင်ပေးရန် ပံ့ပိုးအားပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ မူလဝင်ငွေ အခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေမည့် အစီအစဉ်တွင် အသက်မွေးမှု အတတ်ပညာ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း၊ နည်းလမ်းပိုင်း အကြံပေးခြင်းနှင့် အခြားသော ကူညီမှုများလည်း ပါဝင်သည်။ သီးခြား အခြေအနေ တစ်ရပ်အဖြစ် စီမံကိန်းကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသူများကို ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ အနေဖြင့် သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် အနီးတဝိုက်တွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာစေရန်၊ ကိုယ်ပိုင် အသေးစား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လာနိုင်ရန်၊ သို့မဟုတ် စက်ရုံ အလုပ်ရုံများတွင် ပါဝင် အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်လည်း အသားပေးထားသည်။

>> Detail

ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အခြားသောစီမံကိန်းကော်မတီတို့မှ မူလဝင်ငွေအခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရေး အစီအစဉ် ကို အပြည့်အဝ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပါသည်။ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနည်းလမ်းများကို နိုင်ငံတကာ၏ကောင်းမွန်သောအလေ့အကျင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန် အာရှစိမ်းလန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ၏ လမ်းညွှန်ချက်များအားလိုက်နာ၍ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက် (၁) ဆောင်ရွက်ရမည့် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ချက်များအား အရည်အသွေးပြည့်ဝ၍ အချိန်မီထိထိရောက်ရောက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေရန် စီစစ်အတည်ပြုခြင်း (၂) စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ချက်များအား စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီ၍ မည့်သို့မည်ပုံကောင်းမွန်စွာအောင်မြင်ပြီးမြောက်ရန် ကြိုတင်တွက်ဆခြင်း

>> Detail

ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း ၁ စီမံကိန်းများ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် အကြံပေးဆောင်ရွက်ရန် ဘက်ပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အကြံပေး ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (MSAG)တစ်ခု ဖွဲ့စည်းရန် အဆိုပြုခဲ့သည်။ ၊ အဓိကအားဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုများအတွက် ဂျပန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (JICA)၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း စုံစမ်းစစ်ဆေး အတည်ပြုထားသည့် အစီရင်ခံစာပါ ရလဒ်များကို အခြေခံကာ ပေန်လည်နေရာချထားပေးရေး အစီအစဉ်များကို တွန်းအားပေးနိုင်ရန်နှင့် အပိုင်း ၁ စီမံကိန်းများ၏ ပြန်လည် နေရာချထားပေးရေး အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ ပြင်ပစစ်တမ်းများ၏ ထောက်ခံဖော်ပြချက်များအတိုင်း တုံ့ပြန်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။အဆိုပါ လုပ်ဆောင်မှုသည် ပြန်လည်နေရာချထားရေး အစီအစဉ်များအပေါ် လူထု၏ စိုးရိမ်မှု သဘောထားကို တုံ့ပြန်ရန် နှင့် ရှေ့တွင်ကြုံလာနိုင်သည့် စိန်ခေါ်မှု အခိုျ့ကို ဖြေရှင်းရာ၌ ဘက်ပေါင်းစုံ အကြံပြု ဖြေရှင်းမှုများကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ဆမန်မာအစိုးရ၏ အသိအမှတ် ပြုခြင်းများကြောင့် ဖြစ်သည်

>> Detail

TCMP သည် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏မကျေနပ်မှုနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အနေဖြင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့် အစီအစဉ်တကျ လေးလေးစားစား စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။TCMP၏အခြေခံအယူအဆကိုအောက်ပါစာမျက်နှာတွင်အကျဉ်းချုံးထားသည်။

>> Detail

Contact us

Thilawa office Address

Corner of ThilawaDevelopment Road & Dagon – Thilawa Road, Thilawa SEZ, Thanlyin Township, Yangon, Myanmar.

Contact number

+959 779623649 *Please call within office hours: 8.30 am to 5.30 pm (UTC +6:30), weekend is closed

Facebook click to follow us